POMOC, KTERÁ BAVÍ

10.09.2011 16:32

aneb jak DĚTI Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ POMÁHAJÍ A PŘITOM ZKVALITŇUJÍ ŽIVOT SOBĚ I MISTNÍM KOMUNITÁM

TENTO TÝDEN-18.ČERVENCE - DĚTI BUDOVALY KOTCE V ÚTULKU PRO PSY
v rámci projektu NADACE TEREZY MAXOVÉ DĚTEM, ORIFLAME A SPOLU DĚTEM o.p.s.
BAV SE A POMÁHEJ S ORIFLAME

Společným jmenovatelem projektu BAV SE A POMÁHEJ S ORIFLAME – je skloubit zábavu s učením a pomocí okolní komunitě. Děti z dětských domovů mají možnost uskutečnit projekty, které pomáhají vrstevníkům i seniorům ke kvalitnějšímu životu. V rámci toho se učí spoustu praktických dovedností a poznají, jaké to je – mít nejen dobrou myšlenku, ale co je třeba udělat pro to, aby se úspěšně zrealizovala. Projekt probíhá od května do září 2011.

Nejbližší akcí tohoto projektu je stavba nových kotců v útulku pro opuštěné psy ve Znojmě-Příměticích 18. července. Bav se a pomáhej s Oriflame začalo v květnu v dětském domově v Jemnici koncertem pro ukrajinské děti o prázdninách se například děti z dětského domova v Sedloňově postarají o rozmnožení včel v okolní přírodě, aby bylo více úrody. Tyto ekologické a sociální aktivity jim dovolí naučit se pracovat v týmech a získat praktické dovednosti užitečné pro život. Než se děti pustily do jednotlivých projektů, dostaly všechny potřebné informace a návody v rámci speciálního školení. Samozřejmostí je i finanční podpora na nákup nezbytných věcí pro realizaci jednotlivých aktivit, která je v souladu s pravidly projektu a nepřesáhne 30.000,-Kč na jeden projekt. Smyslem projektu je také pomoci jim uvědomit si, že mají sílu a schopnosti přinést pozitivní inspirace svému okolí a obohatit život svůj i jiných lidí – stačí jen chtít.

Projekt BAV SE A POMÁHEJ S ORIFLAME si vzal, mimo výše zmíněného, za cíl pomoci dětem, aby se po skončení ústavní výchovy mohly lépe zapojit do samostatného života. Projekt může být uskutečněn díky finanční podpoře společnosti Oriflame, která s nadací spolupracuje už deset let a prostřednictvím charitativního projektu Oriflame dětem předala na konto nadace více než 10 milionů korun. Projekt Bav se a pomáhej s Oriflame patří ke stěžejním charitativním projektům společnosti. Plynulý chod projektu zajišťuje obecně prospěšná společnost Spolu dětem o.p.s. Nejbližší akcí v rámci projektu je stavba kotců v útulku pro psy ve Znojmě.

Tento týden (18. července) – Děti z dětského domova ve Znojmě – budovaly nové kotce pro psy v útulku v městské části Znojmo-Přímětice
Tento útulek patří k prvním, které vznikly v naší republice a podmínky v nichž opuštění psi žijí nejsou dobré. Děti se rozhodly postavit pod odborný dohledem zděné kotce pro psy I tento projekt podporuje hlavní cíl akce, protože děti musí projekt vymyslet, dojednat se všemi zúčastněnými stranami a samozřejmě společně přiložit ruku k dílu. A v čem vidí samy děti přínos projektu? Jana a Hanka z dětského domova, které se také na stavění kotců podílely k tomu říkají: Bavilo nás to a dělaly jsme to s radostí, protože těm psům to skutečně pomůže a mi jsme rády, že jsme mohly pomoci.

„Projekt souzní s klíčovými hodnotami, které společnost Oriflame vyznává, a to je úcta k lidem a k přírodě. Naše kosmetické poradkyně se bez nároku na zisk zapojily do prodeje dárkových předmětů a hraček z kolekce Oriflame dětem ze kterých je projekt Bav se a pomáhej financován, velmi si toho vážíme. Stejně tak jsme vděční našim zákazníkům, kteří podpořili náš projekt na podporu znevýhodněným dětem koupí některého z dárků kolekce, která čítá již dvacet položek,“ říká Ivona Živná, advertising manager, ze společnosti Oriflame a dodává „letos navíc o výběru projektů naše kosmetické poradkyně a zákaznice spolurozhodovaly".

„Posláním nadace je, aby se co nejvíce dětí z ústavů vrátilo do rodinného prostředí. Nepodaří-li se to, pak podporujeme projekty, které je připravují na samostatný život a přispívají ke kvalitě jejich života v dospělosti, po opuštění dětského domova. Jsme rádi, že společnost Oriflame tuto naši vizi sdílí a pomáhá nám ji uskutečnit,“ říká ředitelka Nadace Terezy Maxové dětem, Terezie Sverdlinová.

„Projekt umožňuje mladým lidem z dětských domovů uskutečnit zajímavé nápady prospěšné jejich blízkému okolí. Podporuje jejich dobrovolnickou činnost a propojuje je s místní komunitou. Dává jim příležitost ukázat, že i oni dokážou pomoci a nejsou jen ti, kteří pomoc potřebují. Velice děkujeme společnosti Oriflame a Nadaci Terezy Maxové dětem za jeho podporu,“ říká ředitelka obecně prospěšné společnosti Spolu dětem, Naďa Dittmannová.

Zpět
Toto nejsou oficiální stránky společnosti ORIFLAME CZECH REPUBLIC, spol. s r.o. Tyto stránky jsou osobními stránkami nezávislého kosmetického poradce Oriflame.
Oficiální stránky společnosti naleznete na www.oriflame.cz
Registrace členů Oriflame, Sleva 23% na vše od Oriflame, Aktuální katalog Oriflame, NovAge Oriflame, Wellness Oriflame, Oriflame dárky