POMOC, KTERÁ BAVÍ III.

10.09.2011 16:34

aneb jak DĚTI Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ POMÁHAJÍ A PŘITOM ZKVALITŇUJÍ ŽIVOT SOBĚ I MISTNÍM KOMUNITÁM

DĚTI Z DĚTSKÉHO DOMOVA VE VESELÍČKU ORGANIZUJÍ KONCERT
A DALŠÍ AKTIVITY PRO SENIORY V PAVLOVICÍCH


v rámci projektu NADACE TEREZY MAXOVÉ DĚTEM, ORIFLAME A SPOLU DĚTEM o.p.s. BAV SE A POMÁHEJ S ORIFLAME

Společným jmenovatelem projektu BAV SE A POMÁHEJ S ORIFLAME – je skloubit zábavu s učením a pomocí okolní komunitě. Děti z dětských domovů mají možnost uskutečnit projekty, které pomáhají vrstevníkům i seniorům ke kvalitnějšímu životu. V rámci toho se učí spoustu praktických dovedností a poznají, jaké to je – mít nejen dobrou myšlenku, ale co je třeba udělat pro to, aby se úspěšně zrealizovala. Projekt probíhá od května do září 2011.

V rámci projektu se například děti z dětského domova v Sedloňově starají o rozmnožení včel v okolní přírodě, aby bylo více úrody. Děti ze znojemského dětského domova staví kotce v útulku pro opuštěné psy ve Znojmě-Příměticích.
Tyto ekologické a sociální aktivity jim dovolí naučit se pracovat v týmech a získat praktické dovednosti užitečné pro život. Než se děti pustily do jednotlivých projektů, dostaly všechny potřebné informace a návody v rámci speciálního školení. Samozřejmostí je i finanční podpora na nákup nezbytných věcí pro realizaci jednotlivých aktivit, která je v souladu s pravidly projektu a nepřesáhne 30.000,-Kč na jeden projekt. Smyslem projektu je také pomoci jim uvědomit si, že mají sílu a schopnosti přinést pozitivní inspirace svému okolí a obohatit život svůj i jiných lidí - stačí jen chtít.

Projekt BAV SE A POMÁHEJ S ORIFLAME si vzal, mimo výše zmíněného, za cíl pomoci dětem, aby se po skončení ústavní výchovy mohly lépe zapojit do samostatného života. Projekt může být uskutečněn díky finanční podpoře společnosti Oriflame, která s nadací spolupracuje už deset let a prostřednictvím charitativního projektu Oriflame dětem předala na konto nadace více než 10 milionů korun. Projekt Bav se a pomáhej s Oriflame patří ke stěžejním charitativním projektům společnosti. Plynulý chod projektu zajišťuje obecně prospěšná společnost Spolu dětem o.p.s. Nejbližší akce, které se nyní v rámci projektu konají jsou koncert, který děti z dětského domova ve Veselíčku organizují pro nedaleký domov důchodců, a znojemský dětský domov buduje kotce v útulku pro opuštěné psy.

27. 8. od 10:00 - Děti z dětského domova se školou ve Veselíčku u Přerova organizují koncert pro seniory v nedalekých Pavlovicích u Přerova. Cílem celého projektu je potěšit seniory, připravit pro ně kulturní vystoupení a vyrábět pro ně dárky, kterými je děti obdarují. O organizaci koncertu a dalších akcí a koncertu samotném více prozradila psycholožka DDŠ Marie Lukášová: „S Domovem Alfreda Skeneho v Pavlovicích u Přerova spolupracujeme již od roku 2008. Alespoň třikrát do roka připravujeme a nacvičujeme s dětmi z domova pro seniory kulturní vystoupení, dárky vyrábíme průběžně ve školním roce v keramické dílně. Společné aktivity se seniory se staly pro nás pedagogy, i děti z našeho domova již srdeční záležitostí. V květnu 2011 jsme společně se seniory vítali jaro kulturním pásmem a zdobili a stavěli májku v zámeckém parku. Jarním dárkovým motivem se stala keramická sluníčka, která naši kluci vyráběli v dílně, a na závěr jimi seniory obdarovali. Srpnový koncert pořádáme ve spolupráce s tanečním orchestrem Leopardi z Lipníku nad Bečvou. Tentokrát naše děti pomáhají při přípravě a organizaci, obsluze při podávání občerstvení, dopravě vozíčkářů do parku a dalších pomocných činnostech. Na tuto akci jsme připravili na panelech obrazovou dokumentaci, připomínající na fotografiích všechny naše dosavadní společné aktivity. V září se pak setkáme v našem domově na Veselíčku na besedě spojené s kulturním vystoupením našich dětí. Senioři si prohlédnou zrekonstruované prostory zámku Veselíčko a zrevitalizovaný zámecký park. Poslední aktivitou našeho projektu je říjnová společná výstava výtvarných a rukodělných prací klientů obou našich domovů. Její první část se bude pro veřejnost konat v prostorách Kulturního domu v Pavlovicích u Přerova, druhá pak v Kině Svět v Lipníku nad Bečvou. V čem vidíme hlavní přínos projektu? Spojení dvou nejen věkově výrazně rozdílných světů v praxi ukazuje to společné – radost ze společného prožitku, že obdarovat druhé můžeme nejen materiálně. A jaké jsou zpětné vazby na realizaci projektu od našich dětí? Těší je pochvala a ocenění jejich kulturního vystoupení a vyrobených dárků, jsou překvapeni, že i staří lidé na vozíčku dokážou vtipkovat a radovat se“, říká M. Lukášová.

„Projekt souzní s klíčovými hodnotami, které společnost Oriflame vyznává, a to je úcta k lidem a k přírodě. Naše kosmetické poradkyně se bez nároku na zisk zapojily do prodeje dárkových předmětů a hraček z kolekce Oriflame dětem, ze kterých je projekt Bav se a pomáhej financován, velmi si toho vážíme. Stejně tak jsme vděční našim zákazníkům, kteří podpořili náš projekt na podporu znevýhodněným dětem koupí některého z dárků kolekce, která čítá již dvacet položek,“ říká Ivona Živná, advertising manager, ze společnosti Oriflame a dodává „letos navíc o výběru projektů naše kosmetické poradkyně a zákaznice spolurozhodovaly“.

„Posláním nadace je, aby se co nejvíce dětí z ústavů vrátilo do rodinného prostředí. Nepodaří-li se to, pak podporujeme projekty, které je připravují na samostatný život a přispívají ke kvalitě jejich života v dospělosti, po opuštění dětského domova. Jsme rádi, že společnost Oriflame tuto naši vizi sdílí a pomáhá nám ji uskutečnit, “ říká ředitelka Nadace Terezy Maxové dětem, Terezie Sverdlinová.

„Projekt umožňuje mladým lidem z dětských domovů uskutečnit zajímavé nápady prospěšné jejich blízkému okolí. Podporuje jejich dobrovolnickou činnost a propojuje je s místní komunitou. Dává jim příležitost ukázat, že i oni dokážou pomoci a nejsou jen ti, kteří pomoc potřebují. Velice děkujeme společnosti Oriflame a Nadaci Terezy Maxové dětem za jeho podporu, “ říká ředitelka obecně prospěšné společnosti Spolu dětem, Naďa Dittmannová.

Zpět
Toto nejsou oficiální stránky společnosti ORIFLAME CZECH REPUBLIC, spol. s r.o. Tyto stránky jsou osobními stránkami nezávislého kosmetického poradce Oriflame.
Oficiální stránky společnosti naleznete na www.oriflame.cz
Registrace členů Oriflame, Sleva 23% na vše od Oriflame, Aktuální katalog Oriflame, NovAge Oriflame, Wellness Oriflame, Oriflame dárky